Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30

Η.Δ. 02-04-2024 ΔΕ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ