Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30

Η.Δ. 25-06-2024 Δ.Ε

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ