Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00-13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 01-06-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ