Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 15-06-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ