Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-07-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00-14:00

Η.Δ. Ο.Ε. 26-07-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ