Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00-16:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 26-07-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ