Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-08-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00-13:30

Η.Δ. Ο.Ε. 23-08-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ