Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00-13:30

Η.Δ. Ο.Ε. 30-08-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ