Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-14:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 07-09-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ