Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00-15:00

Η.Δ. Ο.Ε. 06-12-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ