Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 – 12:00

Η.Δ. Ο.Ε. 07-03-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ