Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00-12:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΖ 14-03-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ