Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00-14:00

Η.Δ. Ο.Ε. 14-03-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ