Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-15:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ 22-03-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ