Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 -14:00

Η.Δ. Ο.Ε. 21-03-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ