Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 – 14:00

Η.Δ. Ο.Ε. 28-03-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ