Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00-15:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 15-2-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ