Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00-11:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 18-4-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ