Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00-12:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΖ 19-04-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ