Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00-15:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 03-05-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ