Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΪΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 09-05-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ