Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-14:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 16-05-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ