Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΕΩΣ 14:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 03-09-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ