Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΕΩΣ 15:00.

06-04-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ