Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 – 15:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 23-11-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ