Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 – 11:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΖ 22-11-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ