Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 22-11-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ