Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΕΩΣ 15:00

Η.Δ. Ο.Ε. 29-11-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ