Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 07-12-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ