Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΕΩΣ 12:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΖ 12 -12-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ