Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΕΩΣ 14:00

Η.Δ. Ο.Ε. 21-12-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ