Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 27-12-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ