Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΕΩΣ 15:00

Η.Δ. Ο.Ε. -17-01-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ