Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ 23-01-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ