Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΕΩΣ 12:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΖ 30-01-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ