Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 – 14:00

Η.Δ. Ο.Ε. 14-02-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ