Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 -12:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΖ 31-03-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ