Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΪΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 8-05-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ