Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

Η.Δ. Ο.Ε. 1-08-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ