Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΕΩΣ 14:00.

Η.Δ. Ο.Ε. 27-08-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ