Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

Η.Δ. Ο.Ε. 08-08-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ