Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

Η.Δ. Ο.Ε. 24-10-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ