Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 17-04-2024

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ