Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΕΩΣ 14.00

Η.Δ. Ο.Ε. 14-09-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ