Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΕΩΣ 14.00

ΕΠΖ 26-10-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ