Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00 ΕΩΣ 15.00

Η.Δ. Ο.Ε. 09-11-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ