Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 15-11-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ