Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 ΕΩΣ 12.00.

Η.Δ. Ο.Ε. 15-11-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ