Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Πρόσκληση Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΕΩΣ 14.00

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 έως 14.00

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στέφανος Διαμαντής

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 16-11-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ