Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 ΕΩΣ 12.00

ΕΠΖ 22-11-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ